Reparasjon og bytte av bilglass

En steinsprutskade på frontrute lar seg ofte reparere. Det er størrelsen og plasseringen på steinspruten som avgjør om det er en enkel reparasjon eller om frontruta eventuelt må byttes. Det er derfor viktig å ta kontakt så snart du oppdager skaden.

Steinsprutskader er kostnadsfritt å reparere om du har kasko/delkasko. Du betaler ingen egenandel ved reparasjon av steinsprut. Reparasjon av steinsprut medfører heller ikke bonustap.

Om du må skifte bilglass (frontrute ol.) og har kasko eller delkasko/minikasko, vil det kun være en egenandel å betale ved skifting av bilglass. Egenandelen variere noe fra selskap til selskap,

Vi håndterer all kontakt ovenfor forsikringsselskapet, slik at du slipper det.